border de taalvraag

Over ons

border de taalvraag

| Marilene vertelt over zichzelf:

Tijdens mijn studie orthopedagogiek werkte ik als vrijwilliger bij de Taalschool voor Vluchtelingen. Dat werd later een betaalde baan. Bij de Taalschool leerde ik het vak als docent Nederlands als tweede taal (NT2). De Taalschool werd overgenomen door ROC Zadkine en daar bleef ik tot 2011 werken.
Toen besloot ik met mijn eigen taalbureau te beginnen, De Taalvraag. Het was spannend, maar het is een van de beste beslissingen in mijn leven geweest.

De cursisten waren de eerste jaren vooral expats en gezinsmigranten. Ik koos al snel voor hoger opgeleiden, omdat ik deze doelgroep het meest inspirerend vond. In groepen met hetzelfde opleidings- en taalniveau kan ik cursisten snel en goed helpen hun doelen te bereiken. Ik wilde ook graag weer aan hoger opgeleide vluchtelingen lesgeven. Maar zij konden alleen met het keurmerk van Blik op Werk een lening van DUO krijgen. Daarom maakte ik werk van het keurmerk.
Steeds meer cursisten kwamen via via en door de goede beoordelingen naar De Taalvraag. Ik merkte dat ik het werk me te veel werd. In de zomer van 2018 kwam Ruth Hoornveld bij De Taalvraag werken.Het zaaltje in de kerk waar ik de eerste jaren lesgaf, werd ook te klein. We verhuisden naar de Oostzeedijk.

De meeste werktijd besteed ik aan het lesgeven en coördineren van de cursussen NT2 bij De Taalvraag. Daarnaast geef ik trainingen aan andere docenten. Van 2011 tot 2018 heb ik ook bij taalinstituut Babel gewerkt als examinator van de AKV-toets, een examen voor anderstalige artsen en tandartsen.

2011 eerste jaar les in de kerk - De Taalvraag

Foto: 2011, het eerste jaar met lessen in een kerk  

 

vlaggetje prikken de taalvraag

Foto: 2018, Oostzeedijk, cursisten prikken vlaggetjes in een kaart

| Ruth Hoornveld vertelt over zichzelf:

Ik geef nu 3 jaar les bij De Taalvraag en dat doe ik met heel veel plezier. Ik vind het fijn om met veel aandacht aan kleine groepjes les te geven. Bij de Taalvraag luisteren we heel goed naar de cursisten. We proberen elke cursist te geven wat hij nodig heeft.
Ik hou erg van actieve lessen met veel afwisseling. Taal moet je doen! Daarom zit je bij mij in de les nooit lang te luisteren. Zelf praten en proberen is het belangrijkst en van fouten kun je leren.

Ik heb Frans gestudeerd in Groningen en Utrecht. In 2007 ben ik in Kiev (Oekraïne) gaan wonen en daar ben ik begonnen met lesgeven aan kinderen en aan volwassenen. Daarna heb ik in Den Haag en in Parijs als docent Nederlands gewerkt.

Toen ik weer in Nederland terugkwam, besloot ik mijn diploma voor NT2 docent te halen aan de VU in Amsterdam. Sinds die tijd werk ik vooral met volwassenen die het inburgeringstraject (en verder) doorlopen. Ik werk ook voor andere scholen in Rotterdam en Den Haag en geef naast volwassenen ook les aan kinderen.

Ruth Hoornveld De Taalvraag

Foto: Ruth Hoornveld, zomer 2020

 

Marilene zegt over Ruth:

Ruth is een docent bij wie de lessen nooit saai zijn. Ze gebruikt veel werkvormen waarbij de cursisten actief oefenen met spreken. In evaluaties met de cursisten merk ik dat ze heel enthousiast over haar lessen zijn.

Elke week overleggen Ruth en ik samen wat de beste manier van werken is in de verschillende cursussen. Het valt me vaak op hoe goed Ruth ziet wat iedereen nodig heeft.

Zonder Ruth zou De Taalvraag niet compleet zijn!

Taalcoaches

We werken bij De Taalvraag ook met vrijwilligers. Cursisten van de daggroepen kunnen 1 keer in de week gratis oefenen met een taalcoach. Erica Griffioen werkt sinds september 2016 voor De Taalvraag en Mannie Makkink sinds november 2018. De taalcoaches werken sinds maart 2020 op Zoom

 

 

teamoverleg Zoom maart 2021 de taalvraag

Foto: teamoverleg op Zoom

 

| Erica Griffioen zegt over zichzelf:

Ik werk als taalcoach bij De Taalvraag omdat ik het inspirerend vind om gemotiveerde cursisten verder te helpen met hun taalontwikkeling. Mijn jarenlange ervaring als docent NT2 kan ik hier goed bij gebruiken.
Bij het Albeda college in Rotterdam heb ik gewerkt als docent, als intern begeleider van docenten en als teamleider. Op de Hoge School van Rotterdam was ik docent voor de opleiding docent Basis Educatie, een voorloper van de opleiding tot Nt2 docent. Daarnaast ben ik gediplomeerd supervisor.
Erica Griffioen

Foto: Erica Griffioen aan het werk als taalcoach

 

Erica zegt over Marilene:

Ik zou het wel weten, waar ik me zou aanmelden, als ik een cursus Nt2 zocht!
Toen Marilene jaren geleden bij de Taalschool voor Vluchtelingen kwam, zei ze: “Ik wil net zo goed worden als Rita en Erica.” Inmiddels is ze ons ver voorbij gestreefd.
Ik ken Marilene als een ongelooflijk deskundig én betrokken mens. Ze heeft een tomeloze inzet waarmee ze probeert elke cursist tot zijn of haar recht te laten komen. Als je je als cursist voor 100 procent inzet, dan is Marilene er voor 200 procent voor jou!
Aan de ene kant heeft ze een groot analytisch vermogen, waarmee ze de leerstrategieën van cursisten weet te doorgronden, en ze kan helpen om blokkades te doorbreken. Aan de andere kant heeft ze een zeer sociaal hart, waarmee ze ruimte schept voor de ander, en tijd vrij maakt voor wie het echt nodig heeft.

| Mannie Makkink zegt over zichzelf:

Taalcoach zijn bij De Taalvraag vind ik boeiend en inspirerend. De cursisten van de Taalvraag hebben verschillende achtergronden en zijn gemotiveerd hun taalvaardigheid te vergroten. Ik help ze daar als taalcoach graag bij.
Bij ROC-Zadkine was ik NT2-docent en inhoudelijk coördinator en werkte ik als loopbaancoach.
Ook heb ik lesmateriaal ontwikkeld. Deze ervaring kan ik nu goed inzetten bij mijn werk als taalcoach.

Mannie Makking aan het werk als taalcoach

Foto: Mannie Makkink aan het werk als taalcoach

 

Mannie zegt over Marilene:

Altijd in ontwikkeling om voor de cursist een passende taalleeromgeving te creëren, zo zie ik Marilene. Daarin gaat ze gedreven, gestructureerd en doelgericht te werk. Ze weet haar studenten te stimuleren en verwacht daarbij ook een bepaalde inzet van hun kant. Daarin is ze duidelijk.
Ik ervaar Marilene als een betrokken docent die meedenkt en openstaat voor de inbreng van anderen. Ze heeft een enorme inzet en gaat met hart en ziel te werk. Wat me raakt, is dat ze daarbij ook naar zichzelf durft te kijken, voortdurend onderzoekt wat mogelijk is om daar te komen wat ze voor ogen heeft. Een gepassioneerd mens.

Theo Dirks heeft van september 2017 tot en met juni 2020 als taalcoach voor De Taalvraag gewerkt. Marilene kende hem omdat hij haar teamcoördinator bij Zadkine-educatie was.

| Theo Dirks zegt over Marilene:

Marilene is als docent deskundig. Als mens ken ik haar als bevlogen en sociaal. Zowel naar de cursisten als naar collega’s toe. Deze kwaliteiten bundelt zij nu in haar taalbureau De Taalvraag. En dit komt ten goede aan het onderwijs dat zij aanbiedt.
Cursisten zijn zeer tevreden met Marilene als docent.
En dit zal in de toekomst ongetwijfeld zo blijven!!!!!

Volgens Blik op werk waardeert de cursist De Taalvraag met een dikke 9+.
Van dichtbij heb ik als taalcoach kunnen zien, dat deze objectief gemeten waardering juist en terecht is.

Theo de Taalvraag

Foto: Theo Dirks aan het werk als taalcoach