border de taalvraag

Over ons

border de taalvraag

| Marilene vertelt over zichzelf:

Tijdens mijn studie orthopedagogiek werkte ik als vrijwilliger bij de Taalschool voor Vluchtelingen. Dat werd later een betaalde baan. Bij de Taalschool leerde ik het vak als docent Nederlands als tweede taal (NT2). De Taalschool werd overgenomen door ROC Zadkine en daar bleef ik tot 2011 werken.
Toen besloot ik met mijn eigen taalbureau te beginnen, De Taalvraag. Het was spannend, maar het is een van de beste beslissingen in mijn leven geweest.

De cursisten waren de eerste jaren vooral expats en gezinsmigranten. Ik koos al snel voor theoretisch opgeleiden, omdat ik deze doelgroep het meest inspirerend vond. In groepen met hetzelfde opleidings- en taalniveau kan ik cursisten snel en goed helpen hun doelen te bereiken. Ik wilde ook graag weer aan vluchtelingen lesgeven. Maar zij konden alleen met het keurmerk van Blik op Werk een lening van DUO krijgen. Daarom maakte ik werk van het keurmerk. Met de nieuwe inburgeringswet wordt het aantal vluchtelingen minder en heb ik weer meer gezinsmigranten. Ik heb bewust niet meegedaan met de aanbestedingen. 

Steeds meer cursisten kwamen via via en door de goede beoordelingen naar De Taalvraag. Ik merkte dat ik het werk me te veel werd. Sinds 2018 werk ik met één tot drie andere docenten, maar de school blijft klein. Ik wil alle cursisten ook persoonlijk kennen. 

Vanaf augustus 2023 zijn de lessen niet meer op de Oostzeedijk, maar op de ’s Gravenweg 31, ook in Rotterdam Kralingen. Daar kunnen maximaal zes cursisten in het lokaal, maar dat past goed bij het lesgeven aan kleine groepen met veel aandacht.

De meeste werktijd besteed ik aan het lesgeven en coördineren van de cursussen NT2 bij De Taalvraag. Daarnaast geef ik trainingen aan andere docenten.

Van 2011 tot 2018 heb ik ook bij taalinstituut Babel gewerkt als examinator van de AKV-toets, een examen voor anderstalige artsen en tandartsen.

Sinds 2022 zit ik ook in de gemeenteraad van Nieuwegein voor de partij GroenLinks. Daar heb ik onder andere de portefeuilles vluchtelingen, inburgering, laaggeletterdheid en onderwijs. Ik denk dus ook in die functie over het NT2-ondewijs.

 

2011 eerste jaar les in de kerk - De Taalvraag

Foto: 2011, het eerste jaar met lessen in een kerk  

 

vlaggetje prikken de taalvraag

Foto: 2018, Oostzeedijk, cursisten prikken vlaggetjes in een kaart

Thomas Castelein vertelt over zichzelf:

Hallo! Ik ben Thomas en ik help je graag om je Nederlandse taalvaardigheid te verbeteren. Ik houd de lessen zo leuk en divers mogelijk, onder andere door regelmatig taalspelletjes te spelen. Doordat ik Algemene Taalwetenschap heb gestudeerd, weet ik extra goed hoe ik mijn eigen studenten kan helpen.

Marilene zegt over Thomas:

Thomas is in januari 2022 gestart bij De Taalvraag

Elke week bespreken we samen wat de beste manier van werken is in de verschillende opleidingen.

Ik merkte hoe enthousiast en gemotiveerd Thomas is voor de lessen en om zelf nieuwe dingen te leren.

Thomas Castelein

Ruth Monas vertelt over zichzelf:

Ik begon in 2006 als docent NT2 en sinds februari 2022 werk ik met veel plezier bij De Taalvraag. Je komt mij tegen in de online lessen omdat ik in Amsterdam woon.

In mijn lessen is de sfeer ontspannen, er mag gelachen worden! We doen in de lessen wat je thuis niet kunt doen, dus er is veel aandacht voor spreken en oefenen met nieuwe woorden. Dat doen we met rollenspelen, spelletjes en andere interactieve oefeningen.

De Taalvraag is een fijne plek om les te geven en om les te krijgen. De groepen zijn klein en er is veel aandacht voor de cursisten. De kwaliteit staat centraal, wat het beste bij de cursisten naar boven haalt maar ook bij mij als docent.

Als ik nieuw in Nederland was, zou ik voor De Taalvraag kiezen.

Marilene zegt over Ruth:

Ruth is een ervaren docent. Bij de kennismaking wist ik meteen dat Ruth heel goed bij het team van De Taalvraag paste.

Ruth is in januari 2022 bij De Taalvraag begonnen. De cursisten hebben graag les van haar, omdat ze hen heel goed kan stimuleren om het beste uit zichzelf te halen.

Thomas Castelein

Manon Beuzenberg vertelt over zichzelf

Mijn naam is Manon en ik ben sinds 2007 docent NT2. Ik werk voor de Hogeschool Rotterdam met (aankomende) studenten en nu ook als freelancer bij De Taalvraag.

Ik heb van jongs af aan een liefde voor de Nederlandse taal. Sinds ik het vak van NT2-docent ontdekte, ben ik heel gelukkig. Een goede sfeer tijdens de les is voor mij heel belangrijk. In mijn lessen is veel vrijheid en ze zijn leerzaam, ik kijk wat iedereen individueel nodig heeft.

Marilene vertelt over Manon

De cursisten zijn altijd blij met de lessen van Manon. Ze maakt de lessen altijd leuk en interessant, met veel spelletjes. Ze vindt de sfeer in de lessen belangrijk. Daarom vinden de cursisten haar lessen altijd gezellig!

| Erica Beerens vertelt over zichzelf

Sinds 2023 werk ik weer als docent NT2, na heel wat jaren in het VO.

Het leren van de Nederlandse taal is belangrijk om mee te kunnen doen in de samenleving en daar werk ik graag aan mee.

Ik vind De Taalvraag een prima school, met hele fijne collega’s en cursisten.

Marilene vertelt over Erica

In de jaren ’90 was Erica een collega van mij bij de Taalschool voor Vluchtelingen in Rotterdam. We hebben sinds die tijd contact gehouden.

Ik was blij toen ze me vorig jaar vertelde weer terug te komen in het NT2 onderwijs. Ik heb haar meteen gevraagd om voor De Taalvraag te komen werken, in september 2023 als een taalcoach en sinds februari 2024 ook als docent.

 

Taalcoaches

We werken bij De Taalvraag ook met vrijwilligers. Cursisten van de daggroepen kunnen 1 keer in de week gratis oefenen met een taalcoach. Erica Griffioen werkt sinds september 2016 voor De Taalvraag, Theo Dirks sinds september 2017, Mannie Makkink sinds november 2018 en Erica Beerens sinds september 2023.

De taalcoaches werken op Zoom.

teamoverleg Zoom maart 2021 de taalvraag

Foto: teamoverleg op Zoom, maart 2024

 

| Erica Griffioen zegt over zichzelf:

Ik werk als taalcoach bij De Taalvraag omdat ik het inspirerend vind om gemotiveerde cursisten verder te helpen met hun taalontwikkeling. Mijn jarenlange ervaring als docent NT2 kan ik hier goed bij gebruiken.
Bij het Albeda college in Rotterdam heb ik gewerkt als docent, als intern begeleider van docenten en als teamleider. Op de Hoge School van Rotterdam was ik docent voor de opleiding docent Basis Educatie, een voorloper van de opleiding tot Nt2 docent. Daarnaast ben ik gediplomeerd supervisor.
Erica Griffioen

Foto: Erica Griffioen aan het werk als taalcoach

 

Erica zegt over Marilene:

Ik zou het wel weten, waar ik me zou aanmelden, als ik een cursus Nt2 zocht!
Toen Marilene jaren geleden bij de Taalschool voor Vluchtelingen kwam, zei ze: “Ik wil net zo goed worden als Rita en Erica.” Inmiddels is ze ons ver voorbij gestreefd.
Ik ken Marilene als een ongelooflijk deskundig én betrokken mens. Ze heeft een tomeloze inzet waarmee ze probeert elke cursist tot zijn of haar recht te laten komen. Als je je als cursist voor 100 procent inzet, dan is Marilene er voor 200 procent voor jou!
Aan de ene kant heeft ze een groot analytisch vermogen, waarmee ze de leerstrategieën van cursisten weet te doorgronden, en ze kan helpen om blokkades te doorbreken. Aan de andere kant heeft ze een zeer sociaal hart, waarmee ze ruimte schept voor de ander, en tijd vrij maakt voor wie het echt nodig heeft.

| Mannie Makkink zegt over zichzelf:

Taalcoach zijn bij De Taalvraag vind ik boeiend en inspirerend. De cursisten van de Taalvraag hebben verschillende achtergronden en zijn gemotiveerd hun taalvaardigheid te vergroten. Ik help ze daar als taalcoach graag bij.
Bij ROC-Zadkine was ik NT2-docent en inhoudelijk coördinator en werkte ik als loopbaancoach.
Ook heb ik lesmateriaal ontwikkeld. Deze ervaring kan ik nu goed inzetten bij mijn werk als taalcoach.

Mannie Makking aan het werk als taalcoach

Foto: Mannie Makkink aan het werk als taalcoach

 

Mannie zegt over Marilene:

Altijd in ontwikkeling om voor de cursist een passende taalleeromgeving te creëren, zo zie ik Marilene. Daarin gaat ze gedreven, gestructureerd en doelgericht te werk. Ze weet haar studenten te stimuleren en verwacht daarbij ook een bepaalde inzet van hun kant. Daarin is ze duidelijk.
Ik ervaar Marilene als een betrokken docent die meedenkt en openstaat voor de inbreng van anderen. Ze heeft een enorme inzet en gaat met hart en ziel te werk. Wat me raakt, is dat ze daarbij ook naar zichzelf durft te kijken, voortdurend onderzoekt wat mogelijk is om daar te komen wat ze voor ogen heeft. Een gepassioneerd mens.

Theo Dirks zegt over zichzelf:

Ik heb het opstarten in 1987 van de volwasseneducatie in Rotterdam meegemaakt.
Via een bijscholing aan de nutsacademie behaalde ik mijn bevoegdheid als NT2-docent.
Vervolgens ben ik tot begin 2000 in Crooswijk werkzaam geweest als docent NT2/NT1/ANT2.
Ook ben ik gekozen in de MR van de stichting basiseducatie Rotterdam (SBER)
Vervolgens werd ik teamcoördinator bij het team de Batavier in Rotterdam centrum.

Door mijn keuze voor NT2 kon en mocht ik kennismaken met andere culturen. En ik werd hier ook nog voor betaald.            Niet alleen in geld, maar ook in knowhow en respect van en door de deelnemers.
Een minpunt was de rigoureuze vermarketing van het NT2-onderwijs.
Met als gunstige uitzondering De Taalvraag. Hier mag ik als taalcoach mijn honger naar kennis over andere culturen stillen en mensen op weg helpen in de Nederlandse taal.

| Theo Dirks zegt over Marilene:

Marilene is als docent deskundig. Als mens ken ik haar als bevlogen en sociaal. Zowel naar de cursisten als naar collega’s toe. Deze kwaliteiten bundelt zij nu in haar taalbureau De Taalvraag. En dit komt ten goede aan het onderwijs dat zij aanbiedt.
Cursisten zijn zeer tevreden met Marilene als docent.
En dit zal in de toekomst ongetwijfeld zo blijven!!!!!

Volgens Blik op werk waardeert de cursist De Taalvraag met een dikke 9+.
Van dichtbij heb ik als taalcoach kunnen zien, dat deze objectief gemeten waardering juist en terecht is.

Theo de Taalvraag

Foto: Theo Dirks aan het werk als taalcoach