border de taalvraag

Wie zijn onze cursisten?

border de taalvraag

Informatie over de cursisten (Landen, vooropleiding enz.: zie onderaan de pagina):

zomercursus 2019 in 4 weken van beginner naar A2-min

Foto: Zomercursus 2019, in 4 weken van beginner naar A2

Portretten van cursisten – Ex-cursisten geven antwoord op de volgende vragen:

Waarom ben je naar Nederland gekomen?

Welke examens heb je na je cursus gedaan?

Wat voor werk of studie doe je nu?

Hoe kijk je terug op de cursussen bij De Taalvraag?

Op welke manier hebben de cursussen je geholpen?

De cursisten staan in chronologische volgorde van nu naar vroeger (het jaar dat ze klaar waren met hun laatste cursus).

Ayla uit Turkije

Ayla is van september 2020 tot en met januari 2021 bij De Taalvraag geweest. Ze heeft een cursus van B1 naar B2 gevolgd.

Waarom ben je naar Nederland gekomen?

Ik ben om persoonlijke redenen naar Nederland gekomen.

Welke examens heb je na je cursus gedaan?

Ik had al Staatsexamen 1 (B1) gedaan, voordat ik naar De Taalvraag kwam. Na de cursus heb ik een toelatingstoets gedaan voor de opleiding die ik nu doe. In juni 2021 ben ik ook voor Staatsexamen 2 (B2) geslaagd. 

Wat voor werk of studie doe je nu?

Ik ben natuurkundige. In mijn land werkte ik als docent natuurkunde. Hier in Nederland wil ik ook in het onderwijs werken. Daarom volg ik momenteel een deeltijd opleiding aan de Hogeschool Rotterdam.

Hoe kijk je terug op de cursussen bij De Taalvraag?

We hebben tijdens deze cursus veel met elkaar gepraat. We hebben ook over onze herinneringen gesproken. Soms hebben we samen gehuild, soms samen gelachen.

Ayla cursist de taalvraag

Op welke manier hebben de cursussen je geholpen?

Mijn spreek- en leesvaardigheid is door De Taalvraag sterk verbeterd. Mijn docenten hebben me aangemoedigd dat het me ook gaat lukken om in Nederland als docent te werken. Ik wil de docenten van De Taalvraag bedanken dat ze mij een stap dichter bij mijn dromen hebben gebracht.

Rafaella uit Brazilië

Rafaella heeft in de zomer van 2019 een zomercursus gevolgd: in 1 maand van beginner naar A2. Daarna heeft ze van september 2019 tot en met juni 2020 cursussen naar B1 en B2 gedaan. In minder dan een jaar ging ze dus van beginner naar B2. Rafaella geeft antwoord op de vragen:

Waarom ben je naar Nederland gekomen?

Ik ben naar Nederland gekomen, omdat ik een Nederlandse partner heb.

Welke examens heb je na je cursus gedaan?

Ik ben voor het NT2 Staatexamen 2 (B2) geslaagd.

Wat voor werk of studie doe je nu?

In Brazilië werkte ik als huisarts. In de toekomst wil ik wel weer als arts werken. Op dit moment ben ik vaccinatiemedewerker.
Ook heb ik een baan bij de Gemeente Vlaardingen voor een onderzoeksproject, om de nieuwe inburgeringswet voor te bereiden. Ik werk als bemiddelaar tussen de immigranten en de gemeente.

Hoe kijk je terug op de cursussen bij De Taalvraag?

Aan de tijd bij de Taalvraag heb ik een van de gelukkigste herinneringen van mijn nieuwe leven hier in Nederland. Ik voelde me altijd gemotiveerd door de leraressen en ook door mijn klasgenoten. Tijdens de lessen konden we altijd alle vaardigheden oefenen: luisteren, schrijven, spreken en schrijven. Soms was er ook tijd voor spelletjes.

Rafaella cursiste de taalvraag

Op welke manier hebben de cursussen je geholpen?

De cursussen gaven me de gereedschappen om voor alle NT2 examens te slagen. Bovendien gaf het me ook de basis om een gesprek met mensen te voeren en ook om alle informatie in de krant of een tijdschrift te begrijpen. Het proces gaat nog door, omdat een taal leren een voortdurend proces is, denk ik. Maar het zou niet mogelijk zijn zonder de cursus.

Obada uit Syrië

Obada is van juni 2018 tot en met juni 2019 bij De Taalvraag geweest. In een jaar is hij van A1 naar B2 gegaan. Hij wilde stoppen toen hij B1 had, omdat hij vond dat hij genoeg van zijn DUO-lening gebruikt had. Hij wilde gaan werken. Marilene kon hem overhalen om toch B2 te gaan doen. Ze zei dat hij na een hbo-opleiding de Nederlandse samenleving veel beter zou kunnen ‘terugbetalen’.

Obada geeft antwoord op de vragen:

Waarom ben je naar Nederland gekomen?

Ik ben naar Nederland gekomen als vluchteling.

Welke examens heb je na je cursus gedaan?

Ik ben geslaagd voor Staatsexamen 2 (B2).

Wat voor werk of studie doe je nu?

Ik volg nu de opleiding Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek aan de Hogeschool Leiden. Ik heb tot nu toe alle vakken (inclusief propedeuse) gehaald.

Hoe kijk je terug op de cursussen bij De Taalvraag?

Ik kijk met veel plezier terug op de dagen van de leuke cursussen die ik heb gehad bij De Taalvraag. Marilene en Ruth gaven altijd gestructureerde lessen en corrigeerden mijn uitspraak. Een student bij De Taalvraag is niet alleen maar een student maar ook een mens, een geliefd en gewaardeerd mens. Dat voelde ik toen ik daar lessen volgde en ik ben er nu en voor altijd dankbaar voor.

Obada cursist de taalvraag

Op welke manier hebben de cursussen je geholpen?

De cursussen bij De Taalvraag waren de basisbouwstenen van mijn leven hier in Nederland. Door de cursussen die ik heb gevolgd, kon ik binnen een korte periode mijn Staatsexamen 2 halen en een hbo-studie beginnen. Zelfs Nederlanders zijn onder de indruk vanwege het taalniveau dat ik heb bereikt, dankzij De Taalvraag! Ik krijg ook altijd complimenten waar ik werk voor mijn Nederlands. Ik ben zeer tevreden over de cursussen die ik heb gehad bij
De Taalvraag.

Natalia uit Argentinië

Natalia heeft privélessen bij De Taalvraag gevolgd om te slagen voor de AKV-toets. Dat is een examen voor buitenlandse artsen die in Nederland willen werken. Daarna heeft ze ook een cursus naar C1 gevolgd. Natalia was cursist bij De Taalvraag van mei 2016 tot juni 2017.

Ze geeft antwoord op de vragen:

Waarom ben je naar Nederland gekomen?

Ik ben naar Nederland gekomen omdat mijn man Nederlander is.

Welke examens heb je na je cursus gedaan?

Ik had al Staatexamen 2 gedaan, voordat ik bij De Taalvraag kwam. Na de privélessen ben ik geslaagd voor de AKV-toets.

Wat voor werk of studie doe je nu?

Ik ben nu in opleiding tot huisarts in ErasmusMC.

Hoe kijk je terug op de cursussen bij De Taalvraag?

Ik heb privélessen en groepslessen bij De Taalvraag gehad. Ik herinner me dat we veel gelachen hebben. Ik heb zeker veel geleerd, niet alleen over de taal maar ook over de cultuur en Nederlandse gewoontes. Voor mij zijn dit waardevolle herinneringen aan een periode waar ik veel onzekerheden over de taal had. Samen met Marilene zijn die onzekerheden kleiner geworden.

Natalia cursiste de taalvraag

 Op welke manier hebben de cursussen je geholpen?

Ik kwam een maand voor de AKV-toets bij De Taalvraag. Marilene kon toen nog vier privélessen aan mij geven. Van tevoren waren we bang dat dit te weinig was. Toch ben ik geslaagd!
De AKV-toets was mijn laatste examen over de Nederlandse taal voor de registratie van mijn artsdiploma. Na een aantal kennistoetsen kon ik de registratie afronden en als arts in Nederland werken. Mijn leven is erg veranderd. Ik krijg nog steeds veel complimenten over mijn Nederlandse taal. Ik weet dat Marilene daar veel mee te maken heeft gehad.

Rubén uit Spanje

Rubén heeft avondcursussen bij De Taalvraag naar B1 en B2 gevolgd van 2014 tot 2017.

Hij geeft antwoord op de vragen:

Waarom ben je naar Nederland gekomen?

Ik ben naar Nederland gekomen, omdat mijn man Nederlander is.

Welke examens heb je na je cursus gedaan?

Ik heb geen examens gedaan, dat was niet nodig voor mij als Europeaan en voor mijn werk ook niet.

Wat voor werk of studie doe je nu?

Ik werk nu vier jaar als apothekersassistent in een ziekenhuisapotheek. Ik ben twee jaar geleden gepromoveerd tot senior apothekersassistent, ik heb nu meer verantwoordelijkheid en extra taken.

Hoe kijk je terug op de cursussen bij De Taalvraag?

De lessen bij De Taalvraag waren altijd heel leerzaam een gezellig. Ik was heel blij met de lesmethode van De Taalvraag.

Ruben cursist De Taalvraag

Op welke manier hebben de cursussen je geholpen?

Dankzij de lessen bij De Taalvraag heb ik in een korte tijd heel veel geleerd en mijn onzekerheid overwonnen. Ik heb in mijn werk nooit problemen met het Nederlands gehad

Oren uit Israël

Oren is eerst van september 2014 tot juni 2015 bij De Taalvraag geweest voor privélessen. Hij leerde toen voor een mbo-diploma en haalde B1. In september 2017 kwam hij terug. Na privélessen en een avondcursus in een groepje heeft hij B2 gehaald in de zomer van 2018.

Waarom ben je naar Nederland gekomen?

Ik ben naar Nederland gekomen omdat ik een Nederlandse vriendin had.

Welke examens heb je na je cursus gedaan?

Ik heb Staatsexamen 1 en 2 gedaan.

Wat voor werk of studie doe je nu?

Ik werk nu als een NDO (Niet destructief onderzoek) docent en begeleid leerlingen tot het behalen van hun opleiding als NDO-onderzoekers. Twee jaar geleden ben ik geslaagd voor mijn hbo-opleiding als een sportpsycholoog en ik hoop het in de toekomst te kunnen gebruiken voor een baan of als hobby.

Hoe kijk je terug op de cursussen bij De Taalvraag?

Er was veel persoonlijke aandacht: het leren vond plaats in kleine groepen.
Het lesprogramma paste vanaf het begin goed bij mijn niveau. En de kwaliteit van de lessen was naar mijn mening het beste wat ik kon vinden.
De sfeer was altijd gezellig en gemoedelijk. De andere cursisten waren net zo gedreven als ik en dat heeft ons gemotiveerd om beter te worden.

Op welke manier hebben de cursussen je geholpen?

In eerste instantie hebben de cursussen mij geholpen om mijn mbo-opleiding als en NDO-technicus te halen. Grappig genoeg was ik de enige student tijdens mijn mbo-opleiding (incl. Nederlanders) die geen herexamen nodig had! Vlak daarna kreeg ik een promotie op mijn werk en werd ik werkplaatsmanager/ projectvoorbereider. Drie jaar later heb ik mijn hbo-opleiding afgerond en tegenwoordig geef ik zelf les in het Nederlands.
Zonder mijn studie bij Marilene/ De Taalvraag was het allemaal niet mogelijk geweest en ik ben tot de dag van vandaag dankbaar dat ik hier terecht ben gekomen.

Oren 2015 cursist De Taalvraag
diploma Oren Solomon Stex 2 website

Diploma van Oren

Claudia uit Engeland

Claudia heeft cursussen bij De Taalvraag naar B1 en B2 gevolgd in 2015 en 2016.

Ze geeft antwoord op de vragen:

Waarom ben je naar Nederland gekomen?

Ik ben naar Nederland gekomen omdat mijn man Nederlander is.

Welke examens heb je na je cursus gedaan?

Ik heb Staatexamen 2 (B2) gedaan en ik heb nu de Nederlandse nationaliteit.

Wat voor werk of studie doe je nu?

Ik werk nu in meerdere functies, ik ben consultant voor internationale en Nederlandse organisaties werk ook als artistiek directeur van mijn eigen culturele stichting. Ik was de mede artistiek leider van Leeuwarden-Friesland Europese Culturele Hoofdstad 2018.

Hoe kijk je terug op de cursussen bij De Taalvraag?

Ik kijk met plezier terug op de cursussen bij De Taalvraag. Los van het (zeer belangrijke!) feit dat de lessen erg nuttig voor mijn Nederlands waren, heb ik ook veel van de lessen genoten! Ik had ook aardige studenten in mijn groep met sommigen heb ik nog steeds in contact. En mijn privélessen waren ook erg leuk en enorm hulpvaardig voor mijn Nederlands.

Claudia Woolgar op haar Triumph cursiste de Taalvraag

 Op welke manier hebben de cursussen je geholpen?

Door de cursussen was het niet meer nodig voor mijn collega’s om in het Engels te praten en mijn sociale leven werd veel makkelijker! Mails schrijven en lezen, documenten lezen en begrijpen en ook nog presentaties in het Nederlands geven waren de fantastische uitkomsten van mijn tijd bij De Taalvraag.

Informatie over de cursisten

     Waar komen de cursisten vandaan?

Sinds het begin van De Taalvraag zijn er cursisten uit 86 verschillende landen (geweest). Landen waar de meeste cursisten vandaan zijn gekomen komen (in deze volgorde):
Syrië, Turkije, Mexico, Spanje, Brazilië, China, Polen, Rusland, Marokko, Thailand, India, Oekraïne, Iran, Litouwen, Pakistan, Verenigde Staten, Filipijnen, Frankrijk, Indonesië, Colombia, Griekenland, Japan, Argentinië, Jemen, Groot-Brittannië, Hongarije, Peru, Venezuela, Afghanistan, Eritrea, Italië, Roemenië, Vietnam.

Wereldkaart met vlaggetjes van de cursisten De Taalvraag

Foto’s van de wereldkaart met vlaggetjes van cursisten

wereldkaart De Taalvraag

  Waarom zijn de cursisten van De Taalvraag in Nederland? (Bijgehouden sinds 2016)

 

     Vluchtelingen: sinds De Taalvraag het keurmerk heeft (2017) zijn er ook vluchtelingen. Dit zijn bijna allemaal statushouders. Enkelen zijn asielzoekers voor wie het UAF de cursus betaalt.

     Gezinsmigranten: cursisten die een relatie hebben met een Nederlander, of met iemand die een verblijfsvergunning hier heeft gekregen.

     Expats: kennismigranten die in Nederland een baan hebben, bijvoorbeeld als medisch specialist, tandarts, ingenieur, universitair docent, ICT ‘er, manager, auditor, consultant.
Deze cursisten volgen meestal een avondcursus.

     Overig: bijvoorbeeld studenten op uitwisseling. Of onbekend.

doelgroep
vluchtelingen37%
gezinsmigrant31%
expat22%
overig/onbekend10%

  Hoe komen de cursisten bij De Taalvraag terecht?

 

     Via een instantie: het UAF, de gemeente, een werkgever, de bibliotheek, enz.

     Via internet: alle mogelijke websites als Facebook, Blik op Werk, de Expatdesk, Staatsexamennt2.nl, enz.

     Via via: aanbevolen door een oud-cursist, via een bekende van een oud-cursist, een oud-collega, enz.

aanmelding
via via43%
via internet36%
via een instantie14%
overig/onbekend7%

  Wat zijn de vooropleidingen van de cursisten?

De cursisten hebben minimaal middelbare school of een beroepsopleiding in eigen land, de meeste cursisten hebben een opleiding vergelijkbaar met het hbo of universiteit. Dit is niet in percentages weer te geven, omdat opleidingen in het buitenland niet altijd vergelijkbaar zijn.
De gemiddelde score op de leerbaarheidstoets voor de cursus is 85%. Vanaf 60% kan de cursist bij voldoende motivatie en studiemogelijkheden in principe een cursus bij De Taalvraag volgen.

  Andere gegevens

De cursisten zijn tussen de 20 en de 50 jaar, de gemiddelde leeftijd is ongeveer 35 jaar.
Van de cursisten is 70% vrouw en 30% man.