Ivermectine tabletten kopen zonder recept in Nederland

Ivermectine verlamt de spieren van bepaalde parasieten.

Het is te gebruiken bij schurft en bij verschillende worminfecties, zoals filaria, mijnwormen en de worminfectie strongyloidiasis. Ook is het te gebruiken bij sommige andere worminfecties, die vooral in de tropen voorkomen.

In Nederland zijn ivermectinetabletten bij de mens goedgekeurd voor de behandeling van scabiës (schurftmijt) en van parasitaire wormbesmettingen met strongyloïdiasis (dwergdraadwormen) en microfilaremie veroorzaakt door Wuchereria bancrofti (tropische draadwormen), en zijn ivermectine huidpreparaten goedgekeurd voor de behandeling van huidaandoeningen bij papulopustuleuze rosacea (koperen acne). Op veterinair gebied heeft de goedkeuring betrekking op het gebruik tegen inwendige en uitwendige parasieten bij een groot aantal diersoorten.

Ivermectina online kopen

Het werkzame bestanddeel voor de orale behandeling van parasietenplagen

Sinds 2016 is ivermectine de eerste werkzame stof voor de orale behandeling van schurft. De werkzame stof is in tabletvorm verkrijgbaar in de geneesmiddelen Stromectol, Scabioral en Driponin. Het wordt met name gebruikt bij wormbesmetting en schurft. Hier kunt u meer te weten komen over het geneesmiddel en of u een recept voor ivermectine nodig heeft.

Samenvatting

Ivermectine tabletten günstig kaufen

Ivermectine is een antibioticum uit de groep van de avermectinen, dat is afgeleid van Streptomyces avermitilis. Het is een mengsel van verschillende componenten en kan peroraal of plaatselijk worden aangebracht.

Ivermectine heeft een uitgesproken effect op microfilariae van nematoden, met name Onchocerca volvulus. Deze nematode, die behoort tot de filariae, is een parasiet van de mens en de veroorzaker van rivierblindheid. Door de afgifte van GABA in de perifere zenuwen te verhogen, wordt gedacht dat het verlamming van de nematoden veroorzaakt. Ivermectine is ondoeltreffend bij wormen zoals cestoden en trematoden, bij wie GABA niet als neurotransmitter werkt. Aangezien het de bloed-hersenbarrière niet passeert, hoeft niet te worden gevreesd voor schadelijke effecten op het CZS.

Ivermectine is het geneesmiddel bij uitstek voor tropische rivierblindheid om microfilariae te doden. Er is ook succes geboekt bij lymfatische filariasis, strongyloidiasis, en Mansonella-infecties.

Artsen schrijven de geneesmiddelen Stromectol of Driponin voor de behandeling van parasitaire aantastingen voor. Het geneesmiddel is geschikt voor de bestrijding van de volgende infecties:

Intestinale infectie door de nematode Strongyloides stercoralis

Draadwormen van het genus Strongyloides stecoralis zijn zeldzaam in Midden-Europa. Hun voornaamste verspreidingsgebied is tropisch en subtropisch. De infectie veroorzaakt het klinische beeld van anguillulose met de volgende symptomen:

Huidinfectie veroorzaakt door schurft (scabiës)

Mijten zijn verantwoordelijk voor de huidziekte schurft, die tussen mensen wordt overgedragen door huidcontact. Wanneer een besmetting plaatsvindt, ontwikkelen zich de volgende symptomen:

Ivermectine wordt in sommige landen gebruikt tegen Covid-19

Eigenlijk, ivermectin is een anti-parasieten medicijn. Als middel om in te slikken of als zalf op de huid is het doeltreffend tegen wormen, jeukmijten en hoofdluizen.

Hoe werd het anti-parasietenmiddel ivermectine een belangrijke kandidaat voor een nieuw Corona-geneesmiddel?

In laboratoriumonderzoek bleek ivermectine in staat niet alleen parasieten, maar ook bacteriën en virussen in de reageerbuis te doden. Onder hen was SARS-CoV-2.

Het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) heeft het bewijsmateriaal uit laboratoriumstudies, waarnemingsstudies, klinische proeven en meta-analyses onderzocht en is tot de conclusie gekomen dat de beschikbare gegevens het gebruik van ivermectine voor de behandeling van COVID-19 buiten de klinische proeven niet ondersteunen.

Uit laboratoriumonderzoek is gebleken dat ivermectine de replicatie van SARS-CoV-2 (het virus dat COVID-19 veroorzaakt) kan blokkeren. De concentratie die daarvoor nodig is, is echter veel hoger dan de momenteel goedgekeurde doseringen toelaten. De resultaten van klinische proeven laten een gemengd beeld zien, waarbij sommige klinische proeven geen voordelen laten zien en andere mogelijke voordelen.

Uit studies tot nu toe blijkt dat ivermectine sterfgevallen niet voorkomt. De tot dusver beschikbare studies zijn echter klein, en het vermogen is beperkt. Het is mogelijk dat grotere studies andere bevindingen zullen opleveren.

Ivermectina online kopen

Ivermectine online bestellen

Ivermectine (Stromectol 3 mg, 6 mg, 12 mg tabletten) voor het eerst een oraal geneesmiddel tegen schurft in Nederland op de markt. Als u ivermectine niet kunt vinden in de apotheken van uw stad, geen doktersrecept hebt of liever anoniem blijft in gezondheidsaangelegenheden, kan de online apotheek u helpen. U kunt Ivermectine op de website kopen en het kost u slechts een paar minuten om het medicijn te bestellen. Gedetailleerde informatie met betrekking tot Stromectol tabletten gebruik, samenstelling, dosering, bijwerkingen en beoordelingen worden hieronder gegeven.

Prijs

Generieke geneesmiddelen van Stromectol kosten meestal ook minder dan de merkversie. De prijs van het geneesmiddel 3mg in de online apotheek varieert bijvoorbeeld van € 1,50 tot € 4 voor één tablet.

Hoe werkt ivermectine?

De vrij verkrijgbare werkzame stof verlamt de spier- en zenuwcellen van de parasieten en doodt ze op die manier. Andere effecten van ivermectine medicatie blijken tegen verschillende virussen te zijn. De eerste laboratoriumtests laten antivirale effecten zien tegen het SARS-CoV-2-virus (coronavirus).

Dosering en gebruik

Strongyloidiasis

De aanbevolen dosering van STROMECTOL (ivermectine) voor de behandeling van strongyloïdiasis is een eenmalige orale dosis van ongeveer 200 µg ivermectine per kg lichaamsgewicht.

Patiënten moeten de tabletten op een lege maag met water innemen. Over het algemeen zijn geen extra doses nodig. Er moet echter een vervolgonderzoek van de ontlasting worden uitgevoerd om na te gaan of de infectie is uitgeroeid.

Tabel 1: Doseerrichtsnoeren voor STROMECTOL (ivermectine) bij strongyloïdiasis

Lichaamsgewicht (kg) Eenmalige orale dosis
Aantal tabletten van 3 mg
15-24 1 Tablet
25-35 2 Tabletten
36-50 3 Tabletten
51-65 4 Tabletten
66-79 5 Tabletten
>80 200 µg / kg

Onchocerciasis

De aanbevolen dosering van STROMECTOL (ivermectine) voor de behandeling van onchocerciasis is een eenmalige orale dosis van ongeveer 150 µg ivermectine per kg lichaamsgewicht. Patiënten moeten de tabletten op een lege maag met water innemen. Bij grootschalige distributiecampagnes in internationale behandelingsprogramma's is het meest gebruikte doseringsinterval 12 maanden. Voor de behandeling van individuele patiënten kan herbehandeling met tussenpozen van niet meer dan 3 maanden worden overwogen.

Tabel 2: Doseerrichtsnoeren voor STROMECTOL (ivermectine) bij onchocerciase

Lichaamsgewicht (kg) Eenmalige orale dosis
Aantal tabletten van 3 mg
15-25 1 Tablet
26-44 2 Tabletten
45-64 3 Tabletten
65-84 4 Tabletten
>85 150 µg / kg

Wat zijn de bijwerkingen van Ivermectine?

De werkzame stof hoopt zich op in de lever en kan schade veroorzaken. Daarom is het raadzaam de laboratoriumwaarden na de behandeling te controleren. De volgende bijkomende bijwerkingen kunnen sporadisch voorkomen en zijn afhankelijk van het type parasieten dat wordt bestreden:

Bij de behandeling van schurft verergert de jeuk vaak aanvankelijk na inname van de medicijnen.

Contra-indicatie

Contra-indicatie (absoluut), profiel werkzame stof (cumulatieve informatie over de werkzame stof, zonder rekening te houden met de individuele goedkeuringsstatus)

Overgevoeligheid voor het werkzame bestanddeel of voor een van de andere bestanddelen.

Wie mag geen medicijnen met ivermectine innemen?

De werkzame stof gaat over in de moedermelk. Tijdens zwangerschap of borstvoeding mag het alleen onder medisch toezicht worden ingenomen.

Voor kinderen en adolescenten zal de arts alleen een recept voor ivermectine uitschrijven als het lichaamsgewicht meer dan 15 kilogram bedraagt.

Als een ernstige aantasting door de draadworm Wuchereria bancrofti reeds de cerebrospinale vloeistof (CSF) aantast, is hersenbeschadiging mogelijk. Bij een gelijktijdige besmetting met andere wormensoorten is behandeling met ivermectine niet geschikt.

Wat zijn de interacties van ivermectine met geneesmiddelen?

Let op: interacties kunnen verschillen afhankelijk van de doseringsvorm van een geneesmiddel (bijvoorbeeld tablet, injectie, zalf).

Er zijn geen studies gedaan om interacties op te sporen. Als je ivermectine neemt, wordt het afgebroken door een zeer gevoelig enzymsysteem. Daarom is voorzichtigheid geboden wanneer het geneesmiddel gelijktijdig wordt gebruikt met stoffen die dit enzymsysteem remmen. Samen met de anti-epileptica carbamazepine, fenobarbital en fenytoïne, het tuberculosemiddel rifampicine, maar ook met sint-janskruid (tegen depressie) en macrolide antibiotica kan het effect worden versterkt.

Ivermectina online kopen

Vragen en antwoorden

Hoe moet ik ivermectine innemen?

Een enkele dosis is meestal voldoende om de parasietenplaag onder controle te krijgen. Het wordt ingenomen op een lege maag met een slokje water. Gedurende twee uur voor en na inname van het geneesmiddel mag niet worden gegeten. Voedsel in de maag en darmen kan de werking van het geneesmiddel verstoren.